anniversary logo
2022.Oct.02

Početna

6.septembar 2011.

Društvo za Regionalne Nauke nastavlja sa menadžmentom mladih talenata. Ove godine su se 2 vojvođanske mlade ososbe upisale na Univerzitet u Pečulju na odsek Regionalne Politike i Ekonomske nakuke na PhD studije, koje vrše istraživački rad u okvirima Društva za Regionalne Nauke.


25.jul 2011.

Održana je završna konferencija Innoaxis projekta u Baji 19.jula. Naš mađarski partner, RKK iz Kečkemeta je organizovao izvanrednu konferenciju, gde je uspešno prikazan za široku javnost i za struku pripremljen ekonomski i humano operativni program. Opširnije na www.innoaxis.hu


27.jun 2011.

Bliži se kraju naš IPA srpsko-mađarski prekogranični program pod naslovom Innoaxis, završeni su operativni programi za završnu konferenciju koja će se održati 19.jula 2011.godine u Baji gde ćemo prezentirati krajnje rezultate. Opširnije informacije na: www.innoaxis.hu