anniversary logo
2023.Jun.07

Kezdőlap

2020. Május 8.
ELMARAD! Tervezés és fejlesztés – Városok és hálózatok - Szabadka, 2020. május 21. A konferencia az év második felében kerül megtartásra, a részletekről a későbbiekben értesítjük az érdekelteket.

 
2020. Március 6.
Tervezés és fejlesztés – Városok és hálózatok - Szabadka, 2020. május 21.
 
1. KÖRLEVÉL
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a KRTK RKI Határkutató
Csoport és a Magyar Regionális Tudományi Társaság
Tervezés és fejlesztés – Városok és hálózatok címmel közös konferenciát
szervez Szabadkán, amelyre ezúton meghívjuk.
 
Időpont: 2020. május 21. csütörtök 11 óra
Helyszín: Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének székháza
(Szabadka, Corvin Mátyás u. 9.)
 
Programterv
11.00 Regisztráció
11.20 Köszöntők
11.40 Plenáris előadások
13.30 Ebéd
14.30 Szekcióelőadások (a szekciók a beérkezett absztraktok alapján
kerülnek kialakításra)
17.00 Zárszó
A konferencia célja, hogy bemutatásra kerüljenek a városok és különböző
hálózataik tervezésével, fejlesztésével kapcsolatos eredmények,
elképzelések. Emellett városvezetők, fejlesztési szakemberek és a témát
kutatók számára lehetőség nyíljon tapasztalatcserére. A plenáris
előadások fókuszában az infrastruktúra, Magyarország és Szerbia
fejlődése áll.
 
Részvétel: A konferencián való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz
kötött. Kérjük, részvételi szándékát Ricz Andrásnak jelezze a következő
címen: info@rtt.org.rs
 
Szekcióelőadással jelentkezés: 500–1000 leütés hosszúságú, magyar nyelvű
absztrakt beküldésével (szerző és képviselt intézmény feltüntetésével)
az alábbi címen: info@rtt.org.rs
 
Határidők:
• Előadással jelentkezés (absztrakt beküldése): 2020. április 10. •
Absztrakt kiértékelése: 2020. április 15. • Részletes program (2.
körlevél): 2020. április 20. • Jelentkezés előadás tartása nélkül: 2020.
május 15. • Kéziratleadás határideje (tanulmánykötet): 2020. június 10.
Publikáció: Az előadásokból készült tanulmányok lektorált, online, ISBN
számmal ellátott konferencia kötetben kerülnek megjelentetésre (formai
követelmények a 2. körlevélben). A legjobb előadások kiajánlásra
kerülnek a Deturope c. folyóiratnak (Scopus, WoS) szakcikként történő
megjelentetésre.
 
A felhívás (pdf) elérhető az MRTT honlapján: http://www.mrtt.hu/
 
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
 
A szervezőbizottság nevében üdvözlettel Ricz András RTT elnök és Gál
Zoltán MRTT elnök

 
2019. December 17.
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság a Magyar Regionális Tudományi Társasággal és a Kaposvári Egyetemmel közösen tiszteletkötetet adott ki Nagy Imre professzor 65 éves születésnapja alkalmából A környezet és a határok kutatója címmel. A kötetben a professzor úr kollégái, pályatársai publikáltak, melynek szerkesztői Gál Zoltán és Ricz András voltak. A teljes publikáció letölthető honlapunkon a Kiadványaink menüpont alatt.

 
2019. Április 5.
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a Magyar Regionális Tudományi Társasággal, a Pro Scientia Naturae Alapítvány együttműködésével konferencián szervez Zentán, 2019. május 3.-án,Városfejlődés,  városfejlesztés – tapasztalatok  címmel.  A konferencia célja, hogy 
bemutatásra kerüljenek a városfejlesztési eredmények, tervek Vajdaságban és Magyarországon valamint a városvezetők, fejlesztési szakemberek, és a témát kutatók számára lehetőség nyíljon tapasztalatcserére a témában.
Bővebben a meghívóban.

 
2017. November 30.
 A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MTA KRTK RKI Határkutató Csoport és a Magyar Regionális Tudományi Társaság
Határformáló erők címmel közös konferenciát szervez Szabadkán, 2017. december 18.-án hétfőn 14 órakor a Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének székházában (Szabadka, Corvin Mátyás u. 9.)
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Részletek itt.

2017. November 16.
Társaságunk elnöke Ricz András sikeresen megvédte doktori disszertációját a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájában. Doktori munkájának a címe: A határon átívelő programok  hatásai Vajdaság területi fejlődésére.  Gratulálunk! Az alábbi link alatt található Somogyi Sándor Prof. Emeritus méltató beszéde. 

2016. május 16.
A magyarországi Republikon Intézet és a szabadkai Regionális Tudományi Társaság konferenciát és műhelymunkát szervezett az Európai Unió, és az európai országok totalitárius történelmi öröksége témáján.
2016. május 12 és 14. között Szabadkán és Zentán, amelyen az európai és a szerbiai polgárság viszonyát az Unióhoz és annak intézményeihez vitatták meg a résztvevők. A részvevők a társadalom minden rétegéből képviseltették magukat, az egyetemi hallgatóktól kezdve az egyszerű polgáron át a politikai pártok és civil szervezetek képviselőiig.

2016. május 6.
Konferencia - Odnosi građanstva prema Evropskoj Uniji
Zgrada Saveza Strukovnih Društava i Udružnja, Subotica, Petak, 13. maj 2016., ulica Matije Korvina 9.
Institut Republikon iz Mađarske zahvaljujući sufinansiranju programa Evropa za građane i građanke, uz saradnju sa Društvom za regionlane nauke iz Subotice organizuje konferenciju na temu Odnosi građanstva prema Evropskoj Uniji. 
Ovim prilikom Vas srdačno pozivamo da uzmete učešće na konferenciji koju organizujemo, i koja je od međunarodnog značaja i razmatra mišljenje učesnika u značajnim oblastima (politika, ekonomija, omladina, edukacija, ekologija i grantovi itd.) koje su od velike važnosti u procesu pristupanja Evropskoj Uniji. 

2015. december 11.
Megtartásra került a Regionális gazdaságtan kihívásai a Kárpát-medencében című konferencia, melyet a Regionális Tudományi Társaság megalakulásának 10 éves jubileumára szerveztünk. A konferencia keretében bemutatásra került a Régió TÍZpróbája című kötet, mely a Társaság tagjainak és együttműködő kutatóinak a munkáit tartalmazza.

2015. Október 16.
A Regionális Tudományi Társaság 10 éves jubileumán megszervezi a A regionális gazdaságtan kihívásai a Kárpát-medencében nemzetközi konferenciát, 2015 december 10.-én 10.00 órai kezdettel, a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző kar épületében.  Részletek itt   Jelentkezési lap itt .


2015. július 15.
A Regionális Tudományi Társaság 2015-ben ünnepli fennállásának 10. évfordulóját. A kerek jubileum megünneplését is munkával tervezzük. Decemberben egy nagyszabású jubileumi konferenciát szervezünk, melyen a térség közgazdászai és regionalistái prezentálják kutatási eredményeiket. A konferenciára elkészül az RTT jubileumi kötete, amelybe azon kollégáinkat, partnereinket és barátainkat kértük fel egy rövid publikáció megjelentetésére, akikkel az elmúlt évtizedben együtt dolgoztunk. Részletek hamarosan.....

2015. január 5.
Gábrity Molnár Irén 2014. december 31.-én ünnepelte hatvanadik születésnapját. A Regionális Tudományi Társaság ennek tiszteletére Regionális Kaleidoszkóp címmel tiszteletkötetet adott ki.
A kötet bemutatására 2014. december 28.-án került sor, amely keretében a Tanárnő barátai, tisztelői, kollégái illetve mindazok akik a kötetbe publikáltak köszöntötték őt a születésnapján, illetve került bemutatásra a kötet.

2014. december 15.

A Regionális Tudományi Társaság tiszteletkötet kiadásával ünnepli alapítójának Gábrity Molnár Irénnek a 60. születésnapját.
A kötetbe a professzor asszony legközelebbi munkatársai, tisztelői és barátai írtak tudományos értekezéseket, amely Takács Zoltán és Ricz András szerkesztésében jelent meg. A könyvbemutatóra és a születésnapi ünnepségre 2014. december 29.-én kerül sor. Részletek itt.


2014. szeptember 11.

Somogyi Sándor professzor társaságunk alapító tagja a közelmúltban Közgazdasági Életműdíjban részesült, melyet a Wekerle Sándor Életművét Gondozó Kulturális és Tudományos Alapítvány ítélt meg neki, a közgazdaság-tudomány területén végzett sok évtizedes munkásságának elismeréséül.

A díjátadóra, 2014. augusztus 26.-án került sor Móron Wekerle Sándor szülővárosában a Kheops tudományos konferencia keretében.  E jeles esemény alkalmából mi, barátai, tisztelői és munkatársai egy szerény ünnepséget szerveztünk számára Szabadkán.


2014. február 25.

Bemutatásra került Takács Zoltán Felsőoktatási Határ/Helyzetek című kötete, mely a szerző doktori disszertációjának bővített anyagát tartalmazza. Témája egy jövőbeni szabadkai egyetem létjogosultságát járja körül.


2014. február 06.

A Magyarságkutató Tudományos Társaság és a Regionális Tudományi Társaság  Önálló és/vagy a határon átívelő felsőoktatás útján…címmel konferenciát szervez melynek keretében sor kerül a FELSŐOKTATÁSI HATÁR/HELYZETEK, című mtt kötet bemutatójára. A konferencián a vajdasági magyar felsőoktatás esélyeit keressük az európai térben és a regionalizálódó nemzetközi kapcsolatrendszerben. Szeretnénk az érdeklődő értelmiségiek tapasztalatait megismerni a régiófejlesztési esélyekről, a humán erőforrás fejleszthetőségéről. 

A konferencia nyitott és minden érdeklődőt, vitázót szívesen várunk! A jelenlevők körében kiosztjuk az mtt 15. kötetét.

A konferencia időpontja: 2014. február 20. (csütörtök) 16 óra, színhelye: Szabadka, Szakegyesületek és Társulatok Szövetségének Székháza, Corvin Mátyás u. 9.


2013. december 18.

Takács Zoltán Társaságunk tagja sikeresen megvédte a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori iskolájában doktori értekezését, melynek címe HATÁROK NÉLKÜLI FELSŐOKTATÁS Kisebbségi egyetemek regionális és elitképzési szerepe a Kárpát-medencében. Gratulálunk az első vajdasági magyar regionalista doktornak!

Az értekezés letölthető innen

2006-ban indult el, az RTT tehetséggondozó programja, melynek célja, hogy kineveljen a vajdasági magyar regionalista értelmiséget, akik a munkájukkal elősegítik a közösség szülőföldjén való maradását. Takács Zoltán doktori fokozatszerzése ennek a munkának az első gyümölcse, amelyet reményeink szerint még további sikeres doktorálások követnek.


2013. október 1.

A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MRTT Dél-alföldi tagozata és az MTA Szegedi Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottsága, idén immár második alkalommal szervezi meg a közös konferenciáját ezúttal Szabadkán Integrációs tapasztalatok Szerbia Európai Uniós csatlakozásának fényében címmel. Program


 
2013. július 7.

Az RTT három tagja és fiatal kutatója, Csanádi Attila, Nagy Viktor és Kovács Áron megvédte abszolutóriumi dolgozatát a Pécsi Tudományegyetem, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskolájában. Ezzel hatra bővült a vajdasági magyar doktorjelöltek száma a pécsi Doktori Iskolában. Gratulálunk!


 
2013. június 12.

A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, az MRTT Dél-alföldi tagozata és az MTA Szegedi Területi Bizottságának Gazdaságtudományi Szakbizottsága, idén immár második alkalommal szervezi meg a közös konferenciáját ezúttal Szabadkán Integrációs tapasztalatok Szerbia Európai Uniós csatlakozásának fényében címmel. Bővebben: 1.csatolmány, 2.csatolmány


 
 

A szervezőbizottság nevében üdvözlettel Ricz András RTT elnök és Gál
Zoltán MRTT elnök

 
2019. December 17.
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság a Magyar Regionális Tudományi Társasággal és a Kaposvári Egyetemmel közösen tiszteletkötetet adott ki Nagy Imre professzor 65 éves születésnapja alkalmából A környezet és a határok kutatója címmel. A kötetben a professzor úr kollégái, pályatársai publikáltak, melynek szerkesztői Gál Zoltán és Ricz András voltak. A teljes publikáció letölthető honlapunkon a Kiadványaink menüpont alatt.

 
2019. Április 5.
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a Magyar Regionális Tudományi Társasággal, a Pro 
A szervezőbizottság nevében üdvözlettel Ricz András RTT elnök és Gál
Zoltán MRTT elnök

 
2019. December 17.
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság a Magyar Regionális Tudományi Társasággal és a Kaposvári Egyetemmel közösen tiszteletkötetet adott ki Nagy Imre professzor 65 éves születésnapja alkalmából A környezet és a határok kutatója címmel. A kötetben a professzor úr kollégái, pályatársai publikáltak, melynek szerkesztői Gál Zoltán és Ricz András voltak. A teljes publikáció letölthető honlapunkon a Kiadványaink menüpont alatt.

 
2019. Április 5.
A szabadkai Regionális Tudományi Társaság, a Magyar Regionális Tudományi Társasággal, a Pro